header

Sposoby zakupu:

1. Umowa rezerwacyjna

Po wyborze mieszkania należy podpisać umowę rezerwacyjną.
Podpisując ją, co wiąże się z wpłaceniem zaliczki w wysokości 5 000 zł, klient ma gwarancję,
że deweloper powstrzymuje się od oferowania do sprzedaży zarezerwowanego lokalu na okres 30 dni.
Zaliczka będzie zaliczona na poczet pierwszej wpłaty na rachunek indywidualny klienta.

2. Umowa deweloperska

Zawierana jest w formie aktu notarialnego.
Deweloper zobowiązuje się do wybudowania mieszkania według określonego standardu zawartego w Prospekcie Informacyjnym, ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia własności na kupującego. Deweloper posiada Harmonogram Prac jako załącznik do Prospektu Informacyjnego i Kupujący wpłaca należność w pięciu ratach po zakończeniu każdego etapu i kontroli inspektora bankowego.
Przekazanie lokalu następuje po wpłaceniu pełnej należności za przedmiot umowy.

3. Umowa przeniesienia własności

Zawierana jest w formie aktu notarialnego i jest warunkiem wpisu do księgi wieczystej wraz z odpowiednim udziałem nieruchomości wspólnej, stanowiącej części wspólne budynku i urządzeń oraz prawo własności gruntu, jako prawa związanego z własnością lokalu w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Posiadamy OMRP - Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Na rachunku tym klienci wpłacają raty na wybudowanie mieszkania, a bank gwarantuje bezpieczeństwo wpłaconych środków pieniężnych.
Kupując bezpośrednio u dewelopera nabywcy zwolnieni są z 2% podatku PCC- (podatek od czynności cywilnoprawnych).
Współpracujemy z firmami finansowymi zajmującymi się poszukiwaniem dla klientów najkorzystniejszych kredytów hipotecznych na zakup mieszkania.